CV Illustraties Portretten Wandschilderingen Workshops Restauratiewerk Contact

Restauratiewerk

 

Restauratie vernis en verflaag

 

Restauratie lijst + vernis/verf