ADA Hill

Over de auteur Het Boek des Oprechten Boek bestellen Contact
Adriana.A.Hill (1946) Voltooide haar studie aan de academie voor beeldende kunsten en technische wetenschappen (heden Willem de Kooning) 1969 in Rotterdam. In 1970/71 studeerde zij kunst en cultuur aan de IRBAC in Mexico ( Instituto Regional Bellas Artes te Cuernavaca). Zij verdiepte zich in het Grieks, Latijn en in Egyptologie. Vanaf 1981 houdt zij zich intensief bezig met theologie en komt tot verrassende conclusies die in dit boek zijn vastgelegd.
Dit is de eerste complete Nederlandse vertaling van een oud Hebreeuws geschrift, waar de bijbel tweemaal naar verwijst.Voorzien van een korte moderne samenvatting en een wetenschappelijk onderzochte toelichting. De teksten  zijn vergeleken met parallelle teksten in de bijbel en de koran.     

"Het is een echt levenswerk geworden. Je geeft een duidelijk beeld van een stuk geschiedenis. Jouw aandacht voor het cultuur historisch aspect van het Boek des Oprechten levert veel nieuwe feiten op".  (Antoinette Kluwer, uitgeverij Ank Hermes, Deventer)


 “En Hij gaf bevel, de Judeers de boog te leren; zie, het is geschreven in het Boek des Oprechten.”( 2 Samuel1:18)
    
“En de zon stond stil en de maan bleef staan totdat het volk zich op zijn vijanden gewroken had. Is dit niet geschreven in het “Boek des Oprechten?”
(Jozua 10:13)

John Martin U.K  schilderde  in 1851 n.a.v. deze Jozua tekst dit imposante olieverfdoek.